บ้านเดี่ยว

  • Want คุณต้องการที่ดินแบบไหน ติดน้ำ วิวเขา หรือติดถนน ส่วนมากต้องเลือกว่าต้องการวิวเขาหรือติดน้ำมากกว่ากัน น้อยมากที่จะได้ที่ดินแบบหน้าวิวเขาหลังติดน้ำ แต่ถ้าคุณได้ถือว่าเป็นโชคดีของคุณเลยค่ะ