รู้ไว้.....จะได้ไม่โดนหลอก !!

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร

ภ.บ.ท.5 ย่อมาจาก ภาษีบำรุงท้องที่ หรือ เรียกอีกอย่างว่า " ภาษีดอกหญ้า "

ใบ ภ.บ.ท.5 คือ
** เป็นเพียงเอกสารการับเงินภาษีท้องถิ่นโดยเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้กับ อบต  ซึ่งไม่แตกต่างจากใบเสร็จรับเงิน  “ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน “

แต่กระทรวงมหาดไทยสั่งงดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อไม่ให้อ้างสิทธิ์ถือครองที่ดิน

ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ซื้อ-ขายกันได้หรือไม่
** ที่ดินในลักษณะซื้อ-ขายกันไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ของรัฐอนุญาติให้ ” ครอบครอง ”  เพื่อเป็นที่ดินทำกิน (ไม่ใช่ยกให้)

โดยมีข้อแม้  ห้ามขาย  ห้ามโอน  แต่ตกทอดถึงทายาทได้

ซื้อ-ขายกันเอง สามารถทำได้หรือไม่
** ซื้อ-ขายกันเอง เป็นเพียงการโอนสิทธิการครอบครองจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเท่านั้น  ** ไม่ได้ทำให้บุคคลใดมีกรรมสิทธิในที่ดินนั้นขึ้นมาแต่อย่างใด

การซื้อ-ขาย ใช้ยืนยันกับทางราชการได้หรือไม่
** ใช้ยืนยันกับทางราชการไม่ได้ ใช้ยืนยันกันได้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ไม่ว่าจะครอบครองมากี่สิบปีก็ตาม