เมื่อพูดถึงที่ดินติดน้ำ โซนปากช่อง เขาใหญ่ ก็จะมีที่ดินติดลำตะคอง และที่ดินติดคลองมวกเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลแตกสาขาย่อยมาจากเขาใหญ่

หรือบางแปลงติดลำรางน้ำสาธารณะ ซึ่งคำว่าลำรางน้ำสาธารณะน้ำจะมีน้ำใช้ช่วงหน้าฝน  แต่จะแห้งในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้นสามารถขุดเจาะตกแต่งเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี 

Khaoyaiozonerealestate มีที่ดินทั้งติดนำลำตะคอง, ติดคลองน้ำมวกเหล็ก และติดลำราง ไว้บริการ